top of page
nouria najafi.JPG


نمایندگی انجمن افغانستان و آسیای میانه در ولایت بلخ افتتاح شد

نوریه نجفی زاده مسئول نمایندگی انجمن افغانستان و آسیای میانه در ولایت بلخ می گوید این انجمن در شهر لندن تاسیس شده تا برای ملت افغانستان خدمات بهتر ارائه نماید، نمایندگی های انجمن افغانستان و آسیای میانه در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، بدخشان و اکنون در ولایت بلخ افتتاح گردیده است.
وی گفت هدف اصلی این انجمن تقویت روند تحصیلی جوانان و ارتباط آنان با کشور های جهانی می باشد چون نیروی جوان ستون یک جامعه محسوب می شود.
او افزود برگزاری صنوف آموزشی برای جوانان که از تحصیل باز مانده اند و تقویت توانمندی نیروی جوان مهم‌ترین اهداف ما می باشد.
نجفی زاده افزود که یکی از فعالیت های انجمن افغانستان و آسیای میانه استحکام روابط کشور آسیای میانه  با افغانستان است و همچنان بتوانیم برای مهاجرین افغان‌ مشاوره بدهیم.
نامبرده اظهارداشت که اعضای انجمن افغانستان و آسیای میانه رضاکارانه فعالیت می کند و همانطوری که خدمات ما رایگان است کارمندان ما نیز بدون توقع پول کار می کند.
نوریه در اخیر گفت توسعه من برای جوانان این است که با انگیزه بدون در نظرداشت مادیات در عرصه پیشرفت کشور فعالیت نمایند وگرنه کار پروژه‌ای مثمر نخواهد بود.
ناجیه اکبری جوان اشتراک کننده در این برنامه می گوید افتتاح انجمن ها سبب افزایش نیروی و تفکر در جامعه می شود و کارکرد انجمن ها اگر مطابق به منافع ملی عمل نمایند قطعا جامعه بهتری را می سازند.
سید عبدالحمید صفوت معاون دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه بلخ گفت افتتاح انجمن افغانستان و آسیای میان یک آغاز نوین برای کشور است تا نیروی جوان بتواند از این ناحیه آب و معضلات مهاجرین مدیریت و بررسی نماید.
شایان ذکر است که فعالیت انجمن و نهاد های خصوصی در جمهوری اسلامی افغانستان بدون نظارت جدی از سوی حکومت جریان دارد و این روند ارزش های اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه را آسیب می رساند.
سهیلاعمری گزارشگر كميته نشرات افغان اكادمي ازمزارشریف

****

afghan siks.JPG

هندوها وسیک ها:

هندوها وسیک ها از اقلیت های دیرینه  افغانستان هستندکه  نقش موثری در فعالیت های اقتصادی و تجاریافغانستان  داشته اند .

چار دهه  جنگ های گذشته بزرگترین صدمه را به شبکه زندگی اجتماعی و بنیاد  اقتصادی این اقلیت ها افغان واردکرده که موجب گوشه گزینی اجتماعی آنها شده است۰

اینک  دو تن از این شخصیت های مذهبی را که جان های شیرین شانرا در حوادث اخیر  کابل از دست داده اند . بشما  بمعرفی میگیریم.

 

1–نرمل سنگ سونی که زادهء شهر گردیز ولایت  پکتیا بوده ٫از جمله افسران نظامي سابق در قوماندانی ریشخور، ومدت نو سال انجام وظيفه نمودند. 

و ي سپس منحیث  رئيس درمسال و ملا امام  آن درمسال که  به ضم  آنها بنام( گرنطی) نامیده میشود، در درمسالشوربازار که بنام ( گرو بابا ناناک  ،  ناحیه اول کابل )  مسمی است، را بعد از مدتي دوباره فعال نمودند. و همچنانگروداره  ،بعد از 30 سال و فعال نمودن يك باب مکتب ابتدایه  ،به نام گرو بابا ناناک  ،  در ناحیه اول شهر كابل جهتتدريس فرزندان خويش آماده نمودند. متاسفانه درمسال و مکتب توسط داعش تخريب، و نرمل سنگ با تن چند ازهموطنان سيك ما كشته شدند. 

نرمل سنگ ، بزرگ قوم  بوده و همواره در راه خدمت به وطن و هموطنان افغان خويش از هيچ نوع سعي و تلاش دريغنورزيدن. 

ایشان بتاريخ 25 مارچ سال2020  در حمله مرگبار 

درمسال شوربازار جان به حق سپردند. 

2–ارندر سنگ سونی که معلم دینی در مکتب ابتدایه(  گروبابانانک)بود. و. در ضمن  مدت هشت سال  سخنگوی درمسالنیز بودند،بعد از دوازده سال خدمت در حادثه 25  مارچ  با پدر ، خانم 28 ساله و دختر سه ساله جان های شیرین خودرا از دست دادند. 

در اين حادثه خونين بيست و شش نفر كشته و هشت تن ديگر زخم برداشتند. 

این بود معرفي مختصر از دو تن هموطنان سيك  که در  اثر  حملات  گروه های  دشمنان خاک و وطن  جان های شيرينشانرا از دست داده اند.

روح شان خشنود باد!

****

nadir naderi2.jpg
nadir naderi.jpg

نادر نادری عضو هیت مذاکره کننده با طالبان:

نادر نادری عضو هیت مذاکره کننده با طالبان عصر امروز  با تعدادی از اساتید دانشگاه اعضای نهادهای مدنی بزرگان قومی و کلانتران گذر در شهرداری شهر مزارشریف دیدار کرد.
ابتدا آقای نادری هدف از سفر اش را به بلخ بیان نموده گفت میخواهد تا نظریات اقشار مختلف را در مورد مذاکره با طالبان بداند.
سپس پلوشه اچکزی بر دفاع از حقوق زنان در روند مذاکره با طالبان تاکید نمود.
محمد ناصر امینی استاد دانشگاه عدم تعدیل فصل دو قانون اساسی را خط سرخ جریان های روشنفکری بیان نمود.
بعدا نور آغا شریفی نگرانی اش را نسبت به تعدیل قانون رسانه ها توسط حکومت مطرح کرد.
حیات الله جواد بر راه اندازی گفتمان های بزرگتر میان مردم و این هیئت تاکید ورزید.
سیدمحمد یزدان پرست نارضایتی اش را نسبت به نقض قوانین نافذه به ویژه قانون اساسی بیان نموده از عدم مشارکت شهروندان دارای معلولیت در ساختار های حکومتی منحیث یکی از نقاط ضعف نظام فعلی یاد کرد.
مجتبی عثمانی مبارزه با فساد را زمینه ساز صلح دانسته و گل چهره بهین بر شکل گیری کمیته های تخنیکی در ولایات جهت پیشبرد روند صلح تاکید نمود.
شماری دیگر نیز نظریات شان را راجع به موضوع محوری بحث بیان داشته و در اخیر محمد نادر نادری به پاسخ نگرانی های بلخیان پرداخت آقای نادری حفظ ارزش های دو دهه گذشته را از اولویت های این هیئت عنوان نموده عدم حضور شهروندان دارای معلولیت در بدنه نظام فعلی را منحیث یک ضعف پذیرفته و بر اصلاح آن تاکید کرد. 
این نخستین سفر آقای نادری پس از راه یافتن اش با هیئت مذاکره کننده طالبان به بلخ است.
سهیلاعمری "مزارشریف"

****

balkh-corona1.jpg
balkh-corona2.jpg

گزارشگر سهيلا عمري
ایجاد تیم های سیار صحی و اختصاص 200 بستر مخصوص بیماران ویروس کرونا در بلخ
ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺩﺭ ﻳﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ ﻣﻴﮕﻮیند ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ ﻭﻳﺮﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ 4 تیم ﺻﺤﻲ ﺳﻴﺎﺭ ﺭا ﺩﺭ نقاط مختلف شهرمزارشریف آماده نموده که در 2 دروازه ورادی شهر ﻣﻴﺪاﻥ ﻫﻮاﻱ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼالدین ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻲ و ﺷﻬﺮﻙ ﺑﻨﺪﺭی ﺣﻴﺮﺗﺎﻥ اﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ آنان می گویند در حال حاضر به تعداد 18 تن از همکاران شان برای آگهی دهی مشغول کار استند.همچنان می افزاید یک مرکز200 بستر مخصوص ویروس کرونا در نزدیک میدانی هوایی و 100 بستر دیگر هم در شفاخانه نظامی قول اردوی مزارشریف اختصاص داده شده است.
همچنان می افزاید ثبت 3 مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت بلخ، که 1 مورد آن فوت شده و 2 مورد آن تحت مراقبت جدئ میباشد .
آماده گی ها از سوی ریاست صحت عامه بلخ جهت مقابله ویژه با این ویروس روی دست گرفته شده است. داکتر فهیم شریف یار مسوول کنترول از امراض ساری ریاست صحت عامه بلخ می گوید که تیم های صحی سیار جهت آزمایش مسافران که وارد شهر مزارشریف میشود ایجاد گردیده است. آقای شریف یار همچنان می گوید که تیم های سیار در کمربند های شهر مزارشریف نیز موظف شده اند.
ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺎﺭ اﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﺦ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻜﺎﺕ ﺻﺤﻲ ﺭا ﻛﻪ ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ها پخش ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ اﻓﺰﻭﺩ ﺑﺮاﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ اﻳﻦ ﻭﻳﺮوس ﺑﺎﻳﺪ اﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺩر تجمعات اﺷﺘﺮاﻙ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ظاهرا باشنده گاه مزارشریف نیز آمادگی ها لازم را برای مقابله با ویروس کرونا روی دست گرفته اند. جواد ﻳﻜﺘﻦ از ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ های ﺑﻠﺦ اﺯ اﻗﺪاﻣﺎﺕ آﺧﻴﺮ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ اﺣﺴﺎﺱ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ اﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻜﺎﺕ ﺻﺤﻲ ﺭا ﻣﺮاﻋﺎﺕ ﻛﻨﻨﺪ ﻭاﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ تجمعات و ﺩﺳﺖ ﺩاﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺩاﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﮔﻲ ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ اﺯ ﺛﺒﺖ 21 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور خبر داد که از این میان 3 مورد مثبت آن در ولایت بلخ می باشد.

****

Massoud Hashemi Cinematograher.JPG

مسعود هاشمي سينماگر جوان، با انرژی ومؤفق افغان

كميته نشرات افغان اكادمي بتاريخ بيست و چهارم اگست سال روان به همكاري تن چند از اعضاي بورد آن دفتر و مهمانان عزيز از جمع  افغان هاي مقيم در امريكا، در دفتر افغان اكادمي طي نشست كاري با مسعود هاشمي سينماگر افغان و عضو كميته نشرات ديدار و روي بعضي همكاري هاي مشترك بحثو تبادل نظر نمودند؛

جلسه بنام و ياد خدا آغاز و جناب حسن شير دل رئيس موسسه، به همه حاضرين خوش آمديد گفته و نقش سينما را در هر شرايط براي مردم مفيد تعريف ، سينما را بازگو كننده حقايق خواندند.

در مجموع همه اشتراك كنندهگان نظريات و پيشنهادات در رابطه به تحكيم روابط و خدمات فرهنگي و اجتماعي افغان اكادمي با ساير افغانهاي مهاجر در كشورهاي مختلف بخصوص افغانهاييكه تازه به امريكا آمدند، نموده كه مورد استقبال همه قرار گرفته و وعده نمودند،كه در جلسات آينده بيشتر غور و دقتبيشتر بخرچ دهند.

مسعود هاشمي عضو افغان اكادمي كه از افغانستان به امريكا تشريف آوردند، البته اين سفر هنري شان به ساير قاره ها هم ادامه خواهد داشت، وعده كردن فلم هنري#هدف سياه# را به دسترس افغان اكادمي قرار داده تا آنرا به افغانهاي مقيم در ويرجينيا و حومه آن به نمايش بگذارند.

ايجاد كميته هنري نيز شامل صحبت ها بود كه اين كميته به همكاري هنرمندان كشور به فعاليت خويش در آينده هاي نزديك شروع به كار خواهد نمود.

نشست در يك فضاي دوستانه به اميد موفقيت بيشتر مردم افغانستان در هر گوشه و كنار اين كره خاكي كه تشريف دارند به پايان رسيد.

گزارشگر

پروين رحمتي

****

afghanart.jpg

نمایشگاه فرهنگ و هنر افغانستان مقام اول را در جشنواره بین المللی "معرفی ملل " که در شهر شیراز ایران برگزار شده بود بدست آورد.

 این جشنواره درمجموعه فرهنگی و تفریحی دانشگاه شیراز برگزار شد ، نمایشگاه فرهنگ و هنر افغانستان به همت اتشه فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان درایران و با همکاری دانشجویان افغان مشغول به تحصیل در دانشگاه های شیراز با هدف شناساندن فرهنگ و هنر غنی چند هزار ساله افغانستان ، معرفی دستاوردها ، توانمندیها و صنایع دستی مهاجرین شیراز به جامعه ایران و مهاجرین افغان برگزار گردید.

 نمایشگاه تصویر و فرهنگ افغانستان همراه با غرفه های بیش از نه کشور منطقه مانند سوریه ، عراق ، اردن ، لبنان ، جاپان ، سودان و .... میزبان تعداد کثیری از بازدید کننده گان فرهنگی و مردمی بود.

 در نمایشگاه و جشنواره " معرفی ملل " در شیراز غرفه های افغانستان که بزرگترین قسمت نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود شامل انواع مختلف صنایع دستی مانند انواع لباس و پوشش های سنتی ، پرده های سنتی ، گلیم ، قالینچه و انواع فرش های سنتی ، غذا های سنتی و لوح های خط از هنرمندان افغانی و بیش از صدها عکس از مکانهای دیدنی ، باستانی ، تاریخی و توریستی و آثار گنجینه تمدنی افغانستان بود.

روسا و مسوولین دانشگاه های شیراز، انوری از سفارت افغانستان  مهاجران افغان را ستودند. داکتر بذرافشان مقدم معاون دانشجویی و رییس شورای بورس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران و داکتر محمد موذنی رییس دانشگاه شیراز با جمع مهمانانی از کشور های مختلف از نمایشگاه بازدید نمودند و غرفه های افغانستان را بهترین و پربیننده ترین قسمت نمایشگاه توصیف کردند.

****

rayek.JPG

گزارشگر
امان الملك جلاله​

آب های افغانستان

كنفرانس تحت عنوان مديريت آب و حكومتداري هوشمند بتاريخ بيست و شش اپريل سال روان به همكاري افغان اكادمي و انجمن انجينران در ايالات ويرجنيا امريكا، اخيراً در مقر افغان اكادمي برگزار گرديد:
در این نشست جمع کثیری از انجینران،شاروال کابل و مستشار سفارت افغانستان در امریکا حضور به هم رسانیده بودند. 
گرداننده برنامه خانم سیما زاهد مسوول بخش علمی و فرهنگی افغان اکادمی از جناب محترم امان الملک جلاله عضو بورد و عضو کمیته نشرات افغان اکادمی خواهش نموده تا برنامه را با تلاوت آیایت چند از کلام الهی آغاز نمایند. محترم انجینر حسن شیر دل رئیس افغان اکادمی با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم تشریف آواری مهمانان را خوش آمدید عرض نموده و نکات چند در رابطه به اهمیت آب درجهان، مخصوصاً در افغانستان که برخوردار از منابع طبیعی زیاد آب شیرین یا نوشیدنی است و اینکه باید استفادۀ درست از آن گردد بیان و از برگزاری چنین برنامه مفید اظهار خرسندی کردند. 
آقای احمد ذکی سرفراز شهردار کابل گفتند، حکومت وحدت ملی متعهد به ایجاد بندهای برق، توسعه و مدرن سازی شبکه های آب رسانی و تحکیم سواحل دریا هایی کشور بوده و در زمینه تقویت ظرفیت انسانی و تخصصی سکتور آب از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید و متوقع است که هموطنان و جامعه مهاجر کشور تجارب و طرح های شان را در این زمینه با حکومت شریک سازند.
سپس محترم انجینر عتیق پنجشیری رئیس انجمن انجینران در امریکا مختصری از بیوگرافی محترم انجینر هاشم رائق را بیان نموده و درباره فعاليت انجمن انجينران كه بخاطرفراهم نمودن وسایل وامكانات خدمت بكشوربراي بهبودجامعه وسفرها ي چند بوطن عزيز انجام داده اند،مفصلاًصحبت کردند. 
جناب هاشم رائق در باره اهميت آب و تاریخ پرفراز ونشيب آن كه درسرنوشت ملتها رول مهم وارزنده داردمعلومات مستندي تهيه نموده اند، که مورد استقبال حاضرین قرار گرفتند. 
محترم ذبیح الله مهد یار مستشار سفارت افغانستان در امریکا، در صحبت شان با اشاره به اهمیت حیاتی منابع آب، گفتند:"منابع آبی کشور میتوانند درسرنوشت نسل های آینده و اقتصاد کشور نقش مهمی را ایفا نمایند. ایشان گفتند حکومت وحدت ملی منابع آبی را سرمایه ملی و استراتیژیک کشور میداند و در این زمینه پالیسی مدیریت، تنظیم و بهره برداری بهینه از منابع آب را تهیه نموده است."
ایشان اضافه نمودند که مسوده قانون آب نیز آماده شده واز طرف کمیته تقنین نهایی گردیده است. ایشان در ادامه صحبت های شان با اشاره به اینکه افغانستان منابع سرشارآبی دارد گفت:"افغانستان میتواند ۲۸ هزار میگاوات برق از منابع آبی اش تولید نماید،اما به دلیل بی ثباتی کشور طی چهار دهه ی اخیر قادر نشده ایم از ظرفیت نهفته در منابع آب کشور درعرصه توسعه زیر ساخت ها و شگوفایی اقتصادی استفاده نماییم و تاهنوز افغانستان به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب، تنها از ٪۳۶ از منابع آبی اش استفاده می نماید و مابقی به هدر میروند." 
دراخير جناب انجينر سيدفريد عباس مشاور سابق وزارت مخابرات و تكنالوژي، ماهر درمسلك كمونيكيشن وإلكترونيك درباره فعاليت طولاني شان درمسايل تذكره هاي الكترونيكي وپاسپورتها معلومات ارزشمند ي رابيان فرمودند كه حاضرين ازمعلومات موثق وموجه شان ابراز
خوشنودي نمودند. 
پوشش مطبوعاتي كنفراس توسط دوشيزه مديحه عظيمی، عضو فعال کمیته نشرات افغان اکادمی به طور زنده با بينندگان از امواج نشرات دنياي مجازي به اشتراك گذشته شد. 
مجلس در يك فضاي دوستانه به پايان رسيد. 

****

Afg Nighta 2019.JPG
Afg Nightb 2019.JPG

نمایشات هنري وكلتوري وكنسرت (شب افغانستان) به ابتكار افغان اكادمي 

درشهرالكساندريه ورجينيا:

گذارش!الحاج امان الملك جلاله:

بتاريخ بيست اپريل سال ٢٠١٩ افغان اكادمي با همکاری مادی و معنوی تعداد زیادی از انجمن ها، بیزنس ها و اشخاص انفرادی افغان،  محفل پر شور فرهنگي يي را در شهر الكساندريه ايالت ويرجينيا تحت نام (شب افغانستان) برگذار نمود،که در برگزاری آن دانش آموزان و جوانان فارغ شده از مكتب افغان اکادمی سهم عمده گرفته بودند.

محفل شامل سخنرانیهای کوتاه، اجراي تک نوازی رباب، پیانو، ترانه، شعر، تیاتر کامدی، اتن ملی، نمایش لباس افغانی، و آهنگهای زیبا به آواز دلنشین هنرمند محبوب و نام آور کشور، آقای نجیم نوابی بود.

گرنداني غيرت افغاني ام

چون بميدان آمدي ميداني ام

آنهايي كه بميدان نيامده يا نمي آيند چسان بتوانند غيرت افغاني مارابیازمايند؟ ما زماني بحقيقت پيً ميبريم كه آنرابچشم ببينيم ويابگوش خودبشنويم.

آمدن جمع کثیري از افغانهاي بااحساس ووطندوست بميدان نظارت وتماشاي اين محفل بين الا فغاني اين متل رازنده ساخت.

بخش سخنرانی محفل (شب افغانستان ) توسط پروین رحمتی مسوول بخش نشرات افغان اکادمی با خوانش دو بیتی زیبا و خوش آمدید از مهمانان پذیرایی نمودند. 

محفل با شکوه با تلاوت آیات چند از کلام روان بخش الهی توسط دوشیزه جوان مریم جان هوفیانی رسماً آغاز گرديد. 

سپس محترم حسن شير دل رئيس افغان اكادمي به حاضرين محفل را خوش آمديد گفته، در رابطه به نهاد افغان اكادمي معلومات مختصر ارايه و از تمام دست انداركاران رضا كار برنامه شب افغانستان بخصوص محترم اكبر ايازي رئيس بخش آسيای ميانه راديو و تلويزيون صداي امريكا، محترم داود ايازي، دوشيزه هاي جوان ، هريك ريحانه شير دل، صدف اسلام زاده و نازو تركي اظهار سپاس و قدر داني نمودند. 

 

بخش دوم برنامه با گویندگی دودوشيزهء جوان، پيغله صدف اسلام زاده وپيغله نازو تركی وهنرنمايی دو جوان  شکران و روشن مشهور به - SRBROS آغاز شد. 

هنرنمايي های نسل جوان ماكه باتلاش وكوشش افغان اكادمي ، دايًر ودايًركت شده بود،شامل ترانه های ملی توسط شاگردان با استعداد مکتب افغان اکادمی، نمايشات هنري، كوميدي توسط دو برادر با استعداد، هنرمند و جوان  (شکران و روشن مشهور به - (SRBROS، آتن ملي، نمايش لباسهاي افغاني از ولايات مختلف كشور وكنسرت دلنشين بآوازهنرمند سرشناس آقاي نجيم نوابی كه باكف زدنهاي متواًتر ادامه داشت بپيش ميرفت وبفهواي كلام - چون بميدان آمدي ميداني ام - باآمدن درين ميدان خوشي وسرور، غيرت افغاني مارا درك نمودند). 

درين محفل، نسل جوان ، دختران وپسران نازنين افغان اكادمی ،فعالان جامعهء مدنی ،كلتوری، هنری واقتصادی مقیم در ایالات متحدهء امريكا سهم گرفته بودند، كه با زحمات وتمرينات طولانی بخاطرخوشي و سر گرمي هموطنان خود، با علاقمندی مسئوليت خويش را كه در برابر جامعه خودداشتند ادأ نمودند.

تلاشهای ایشان يقيناً موردتقدير و ستايش حاضرين درتالار قرارگرفت، ونتيجهءكوشش وزحماتشان كه درتدوين وتدوير اين محفل هنري بخرچ داده بودند مثمر واقع شد. خوشبختانه، اين كارگردانندگان باحضور داشت اضافه ازهزار نفر بزرگسال، ميانه سال،جوانان وخوردسالان اجر و پاداش خودرا، كه خوشي ورضائیت حاضرين بود حاصل نمودند. و اين ابتكار ملی وهنری شان تصميم آنهارا درداير نمودن همچومجالس ونمايشات درآينده مستحكم ترگردانيد.

 دراجراي اين مجلس دختران وپسران مکتب افغان اکادمی ترانه هاي ملي را به دوزبان ملي ورسمي محبوب پشتو ودري به لهجهً شيرين ودلپسند اجرا مينمودند احساسات وطنپرستي ( حب الوطن من الإيمان )، حاضرين رابجوش وخروش آوردند كه يقيناًبعضي انسانهاي رقيق القب مانند من اشكهاي ذوق ورضامندي راازديده گان جاري ساخت وخاطرات خوش وشيريني راكه دروطن محبوب خود درصلح امنيت، دوستي همبستگي همدردي ومحبت باهم ميگذشتانديم وزندگي افتخار آميز داشتيم بياد ما زنده گرداند.

سكوت وانزوا،نشستن درخانه،ديدن تلويزيون،شنيدن راديو، مطالعه كتاب،مشغول شدن باتليفون،مصروف شدن بافيسبوك، يوتيوب، گوگل شمارابادنياي خارج وصل يا بآسمانها پروازدهد، يا قدم زدن وسپورت درصحت  إنسان  موًثرباشد يابانشستن باعتكاف وقعود وسجود إنسان هاراباعالم روحانيت مقرون گرداند. ولي بفرموده بيدل:

ميتوان شد قطب دوران ميتوان شد غوث وقت

اينهمه آسان وليكن مشكل است انسان شدن

 گراميداشت ازمقام والاي انساني كه فلسفه آن همزيستي مسالمت آميز در كنار همديگر، و پرداختن به مشكلات جوامع باخبري ازحال وأحوال يكديگر، همدردي وهمنوايي، اشتراك درمجالس وگردهمآيي ديد و بازديد دوستان و خويشاوندان غم و اندوه را ازدلها ميزدايد، ومرور خاطرات شيرين گذشته وگوش دادن به موسيقي دلپسند ما را شاد و مسرور مينمايد. 

با عث تسكين وآرامش روحي وجسمي ميگردد.

كه خوشبختانه محفل (شب افغانستان) به دعاي سلامتي وسربلندي هموطنان ، خيلي دوستانه درفضاي محبت وهمنوايي در نیمه های شب به پايان رسيد. 

 

جا دارد از نهادهای که این برنامه را سپانسر نموده بودند، قلباً اظهار سپاس و امتنان نموده ، به امید همکاری های دایمی شان در تدویر همچو برنامه هستیم.

به بقين کامل میتوان گفت، که هموطنان ما ازين محفل سرور وشادي لذت وخاطرات خوشي با خود برده اند.

  زنده و جاوید باد افغانستان!

****

Afghan Embassy-2019.JPG

گزارشگر

امان الملك جلاله

ملاقات تعارفي رئيس و تن چند از اعضاي افغان اكادمي با محترمه رويا رحماني سفير كبير جمهوري اسلامي افغانستان مقيم در واشنگتن دي سي

افغان اكادمي ازبدوتاسيس خود در سال ١٩٩٢ كه هدف ومرام آن كمك و همكاري بالمثل ،فراهم نمودن هرنوع تسهيلات در امور مذهبي، كلتوري، علمي،آموزشي ، ثقافتي ورفع مشكلات روزمره زندگي جامعه افغاني ما ميباشد، بفهواي كلام حضرت سعدي:

توكه ازمحنت ديگران بيغمي

نشايند كه نامت نهند آدمي!

اتكأ ميورزد!

افغان اكادمي بعدازانتخاب آقاي انجينر حسن شيردل كه يك شخصيت سرشناس، فعال ويك خدمتگارصادق جامعه افغاني مقيم در امريكا ، بحيث رئيس اين نهاد عام المنفعه غيرانتفاعي، جهت پيشبرد بهتر پروگرامهاي گسترده اجتماعي وتوسعوي واشتراك مساعي باتمام انجمن ها، موسسات، ونهادهاي علمي وفرهنگي، اقتصادي، هنري، تكنالوژي ومراكزامدادي وخيريه وبنگاه هاي همكاري ومساعدت وگروه هاي فعال جامعه مدني افغاني مقيم امريكا رشته ارتباط جمعي رابرقرارواستوارساخته، باتماس بااين مراكز فعال مشتركاً به پيشبرداهداف بهي خواهانه شان ادامه ميدهند، كه منظورآن خيروبهبود جامعه، فراهم نمودن صنوف آموزشي، تدريسي، ومشورتي وانعقاد كنفرانسها، تدوير نمودن مجالس علمي، فرهنگي، كلتوري وهنري وتجليل ازايام متبركه مذهبي وملي وأجراي پروگرامهاي تفريحي ونمايشي وبزرگداشت ومعرفي شخصيت هاي دانشمند وخيرخواه ميخواهد بفعاليتهاي بهي خواهانه اجتماعي خود وسعت بيشتر داده بتواند.

همانا افغان اكادمي بسلسله ملاقاتها وديد وبازديدهابا بنيان گذاران اين نهادها ومراكز ذيدخل روز سه شنبه نهم ماه اپريل ٢٠١٩ جهت يك ملاقات تعارفي باسفير سفارتكبراي افغانستان مقيم واشنگتن دي سي محترمه رويا رحماني، محترمه مدينه قاسمي وزير مستشار مختار و محترم هارون حكيمي ديپلومات در رابطه به كارهاي مشترك علمي، فرهنگي و آموزشي نمودند. 

درين ملاقات آقاي انجينرحسن شيردل رئيس افغان اكادمي، محترمه سيما زاهد رئيسه شوراي علمي وفرهنگي، ميرمن پروين رحمتي رئيسه كميته نشراتي وتبليغاتي ، پوهاند داكتر عبدالواسع لطيفي عضوبورداجرايي محترم اقبال حسيني عضو بورد افغان اكادمي و رئيس مسجد مبارك مصطفيٰ پيغله صدف اسلام زاده مشاور رئيس اجراييه و اينجانب امان الملك جلاله منشي دفتر وعضو كميته نشرات اشتراك ورزيده بودند. 

درابتدأ محترمه مدينه قاسمي مستشار سفارت تشريف آوري مهمانان را خوش آمديد گفتند. 

سپس محترمه رويا رحماني ازملاقات با هیأت افغان اكادمي إظهار خورسندي نموده ازداشتن رابطه نزديك با همه  نهادهاي فعال افغاني درامريكا إظهار اميدواري ووعده همكاري ومساعدت نمودند.

محترم انجينر شيردل بمعرفي هيأت همراهي شان پرداخته ازفعاليت هاي فراخ وتوسعوي افغان اكادمي درخدمت هموطنان مختصريادنمودند.

سپس پوهاندداكتر لطيفي ازوضع ناهنجاركشورعزيزووضع رقتبارزنان ومذاکرات صلح وسازش باطالبان بدون حضورداشت نماينده بانفوذحكومت منتخب افغانستان كاميابي مذاكرات رابعيدازامكان وانمود ساختند.

متعاقباً اينجانب امان الملك جلاله درباره رول ارزنده خانمها درتربيه وتنظيم فاميل وجامعه باين مصرع پشتو

(كه دځلمو نه پوره نوه 

ګرانه وطنه جینکۍ بدی ګټینه.)

ازتقرراين دوخانم وارسته وتحصيلكرده درسفارت كه نشانه ازاميدواري واطمينان قاطبه ملت افغانستان است حضورشانرابفال نيك گرفته خواهان صلح وامنيت ،وحدت وهمبستگي دركشورمحبوب گرديده، وباين شعرپژواك صاحب مرحوم 

باسنگ روزگار سرپرغرورما  

صدبارخونچكان شدويكبارخم نشد

به صحبت هایم پایان بخشیدم. 

بعد محترمه پروين رحمتي ژورنالست سرشناس سخنان چندي پيرامون جريانات وفعاليتهاي موجود دركشوراظهارداشته يادآورشدكه سفارت تسهيلات ضروري درتهيه ويزه وپاسپورت براي افغانان مقيم امريكا وخصوصاًانتقال اموات شان بوطن توجه بيشتررامبذول فرمايندكه موردقبول وتوجه سفيرصاحب قرارگرفته و هدایت دادند تا یک نشستی در زمینه با ایشان داشته باشند. 

 محترمه سيما زاهد إظهار داشت كه حالا اوضاع وشرائط تغير نموده وبحمدلله طبقه نسوان شانه بشأنه برادران هموطن وقاطبه ملت باشهامت افغانستان براي رفع ودفع ناهنجاريها ودشواريها فعالانه واردميدان عمل شده ودرصدد آن هستند،كه بحقوق حقه خانمها دراجنداي مذاكرات صلح ارجحيت واهميت قائل گردند.

 پيغله صدف اسلام زاده مشاور فرهنگي افغان اكادمي درباره فعاليتها وعلاقه نسل جوان وسهم ارزنده آنهادرتحول وترقي جامعه بياناتي رااظهار داشتند،که از جانب خانم رحمانی مورد حمایت قرار گرفتند. بتقیب آن آقاي اقبال حسيني رئیس مسجد مبارك مصطفى درتوضيح أهداف والاومرامهاي بهي خواهانه مسجدكه وجيبهٔ آن ايجاد اتحاد وهمبستگي وهمكاري متقابل باجوامع اسلامي وخاصةً جامعه افغاني صحبت نموده وازينكه سفارت دروازه هاي خودرابروي افغانها باز نگهداشته، وضمينه همكاري ومساعدت رابراي افغانهامهيا نموده اند، اظهار سپاس  و قدر دانی نمودند. 

خانم رحمانی، با تقدیر از کارکردهای افغان اکادمی و مسجد مبارك مصطفي، راجع به اهمیت افغانهای مقیم امریکا صحبت نموده، و ضمن ابراز وعده هر نوع همکاری، خاطر نشان ساخت که سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی خانه افغانها و متعلق به همه آنهاست.

  

در این دیدار بین سفارت افغانستان و افغان اکادمی بر تحکیم بیشتر تلاش های مشترک تعهد صورت گرفت.

دراخير جناب شيردل ازعلاقمندي وتوجه سفير صاحبه وملاقات شان باهيات افغان اكادمي ابراز تشكر وامتنان نموده، مجلس دريك فضاي دوستانه وصميمانه پايان پذيرفت.

****

Maroof Sahrif.jpg

گزارش شام عرفان :

ارسال ولي پوپل

شب عرفان شب معنيست و معناست 

چراغ     شامك        آدينهء    ماست 

در اين  آدينه شب  مهمان   دل  باش 

كه    اينجا   بزمگاه   بزم    دلهاست 

 

بزم معنوى شام عرفان شام جمعهء ٢٩ ماه مارچ سال روان برگزار گرديد . 

تجليل و قدرشناسى  از منزلت هنرى هنرمند برازندهء جامعه ما معروف شريف موضوع اين گردهمآيى صميمانه بود . 

جمعيت انبوهى از محبان در زير سقف مهرآگين اين بزمگاه اخلاص راستين حضور بهم رسانيدند تا خاطر پريشان روزگار را مجموع و هنرمند محبوب شان را به پيشواز و استقبال باشند .

ولى پوپل حضور محبان را خير مقدم و محفل را اقبال حسينى با آيه هاى چند از كتاب هدايت عالميان در زربفت تقدس آغاز پيچيد .

ميزبان مجلس ولى پوپل محاسن هنرى و چگونگيهاى ارزشمند معنوى هنرمند عزيز را برخواند و برشمرد .  و حضورش را با منظومهء زير خير مقدم گفت : 

معروف شريف 

معروف  من  !  بشامك  عرفان خوش آمدى

اى  مهربان ! بخانهء    ياران   خوش آمدى 

ما   مست    شرب  بادهء    مهر و  محبتيم 

در بزم   مهر   باده گساران    خوش آمدى 

 امشب  چراغ   بزم   عزيزان  تويى   عزيز  

خوش  آمدى  به  بزم  عزيزان  خوش آمدى 

مهر حضور   تست   بدل   مظهر     نشاط 

بهر   سرور     كلبهء   احزان   خوش آمدى 

تو   نور   چشم مائى   و مقدم ترا به چشم 

اى نور چشم ما تو به چشمان خوش آمدى 

ما  تشنگان    سازيم      و ساز    زُلال  تو

اى ارغنون نواز من  ! اى جان خوش  آمدى 

نازت   ولى كه گويد اين   را به   پيش رويت  

كى پر هنر  شريف    هنردان   خوش آمدى 

٧ مارچ ٢٠١٩ 

سپس جنابان بهير هاشيمى  و هنرمند محبوب و معروف سيد عمر پيرامون چگونگيهاى معروف عزيز پاى صحبت برخواستند و با صحبتهاى زيباى شان زينت افزاى هرچه بيشتر مجلس گرديدند .

متعاقباً معروف شريف گفتنيهايش را با دوستان در ميان گذاشت و به هنرنمايى پرداخت كه با شور و شعف و كف زدن هاى ممتد و فراوان استقبال گرديد .

بعداً استاد حامد نويد در همين رابطه صحبت و نمايش جالبى را از شعر و تركيب اوزان شعرى و  موسقى با معروف عزيز به دوستان عرضه نمودند كه آموزنده ، ديدنى و تماشايى بود .

 

محفل پس از صرف قيماق چاى مزه دار شام عرفان پيش از نيمه شب با شور و شعف زايدالوصفى بپايان رسيد .

****

گزارشگرامان الملک جلاله

بتاريخ ٣٠ماه مارچ ٢٠١٩

 

مجلسي درتالار افغان اكادمي ازجانب استاد گرامي جناب حامد نويًد پيرامون آثارگمشدهً هنري افغانستان در صدسال اخيربه ابتکار کمتیه علمی و فرهنگی افغان اکادمی، طی یک مراسم زیبا تدویر گردید. 

درين محفل عدهً زيادي ازافغانهاي هنر دوست،دانشمندان وأفراد فاضل مطبوعاتي،وعلاقمندان جوان حضوربهه رسانیده بودند. 

محترمه مدينه قاسمي مستشار وزیر مختار سفارت كبراي افغانستان در واسنگتن نیز تشريف آورده بودند. 

مجلس ساعت 2:15 بعدازظهر ازجانب محترمه سيما زاهد رييًسه شوراي علمي وفرهنگي   افغان اكادمي حاضرين را خيرمقدم گفتند وازقاري صفي الله معاون افغان اكادمي وپيش امام مسجد مبارك مصطفي خواهش نمودند تاباصداي دلنشين شان باتلاوتي ازآيات متبركه كلام الله مجيد مجلس رافضيلت بخشند.

بعدازتلاوت قرآن مجيد جناب حسن شيردل رئیس افغان اكادمي ازشخصيت فاضل وهنرمند  نامدار،استاد نويد و دست آوردهاي گرانبهاي علمي،هنري،تاريخي وفرهنگي استاد،وفعاليتها ي دوامداروقابل ستايش اورا كه درخدمت به هموطنان  ومعرفي ونگهداشت ارزشهاي والاي هنري،كلتوري،وتاريخي افغانستان رول بارزيدارنداظهارسپاس وقدرداني نمود.

متعاقب آن گردانندهً مجلس محترمه  سيما زاهدشعرزيبايي درتجليل از فصل پرفيض بهار وشعرموزون ودلپسند جناب استاد نويد را  كه درتوصيف بهارووضع نابسامان كشور ورنج وپريشاني هموطنان دردديده اش نگاشته بودبنحواحسن قراءت نمودكه توجه وتحسين حاضرين رأجلب نمود.

منبعداستاد محترم جناب نوید صاحب عقب ميزخطابه تشريف آورده درضمن إظهار خوشي ازحاضرين اين مجلس حضورشانراخيرمقدم گفته وتوجه ومسًوليت جوانانرادرحفظ وحراست عنعنات ملي وكلتوري،آثارعلمي وفرهنگي، بِنَا ها وآبدات تاريخي وهنري شان خواستارشده تاكيد ورزيدتااين گنجينه هاي گرانبها وسرمايه ارزشمندمليراكه توسط بيگانگان ومعاندين چوروتاراج ياسرقت وغارت شده انددوباره جمع آوري وأحيا نمايند،  زيرا سربلندي وافتخارات ملت بسته به گذشته هاي پر آوازه وارزشمندآنها گره ميخورد كه ميبايددرجهان امروزي نام و  شهرت وعظمت وجلال خودرابلند وسرافراز نگهداريم.

استادباادامه سخنان پرتاًثير وبيانات عالمانه شان، باارايهً گذارشات ومعلوماتها ي ثقه ومستندشانً ونمايش سلايدهاواوراق كتاب حاضرين مجلس را متوجه وعلاقمندسخنان نموده بودند.

ايشان اضافه نمودندكه مملكت محبوب ونامدارمادرادوارمختلف تاريخ بانشيبها وفرازهاي زمانه سردچاربوده درحملات وتجاوزات دشمنان بسي ازآثاربرگزيده هنري،آبدات تاريخي،شاهكارهاي معماري،وآثارگرانبهاي علمي وكتبي ياازبين برده شدنديا بچپاول برده شدند، كه إيجاب آنرامينمايدتا نسول جوان هنرپروروبااحساس مادرفرصت مناسب درتب وتلاش جمع آوري وأحيا وترميم دوباره آنها اين زيانهاي وارده راجبران واكمال نمايند.

استاد نويًد درادامه بيانات شان بااسناد وشواهدموجودواضح نمودندكه تماماً يااكثريت عظيم الات زينتي وزيورات قيمت بها ومجسمه ها ي نامداروخطاطي ها وكتابها ازلاجورد اصلي ياجوهراصلي لأجور داستفاده بعمل آمده كه اين لاجوردپاك وسوچه ازخاك افغانستان امروزي ميباشد.

چون لاجوردرنگ آبي آسماني دارد دربسي ازممالك بآن درجهً قداست قائل بودند بناً درپيداكردن جنس اصلي ومنزه آن ميكوشيدندتااينكه به لاجورد افغانستان كه جنس عالي وسوچه داشت با واردات واستعمال آن بآرزوي خود ميرسيدند. لاجوردافغانستان حتي بدربار فراعنةً مصر وسرزمين هندوستان هم رسيده است كه مورد رضايًت وخوشنودي حكمرواييان قرارميگرفت.

بعد داكتراحسان غبار ازفهم وذكاوت وتلاش وفعاليت هاي هنري وكلتوري استاد نويًد كه درهنر رسامي نقاشي مجسمه سازي وشعر ونويسندگ مهارت ونبوغ زياددارنديادآارشده دايرنمودن همچومجالس علمي وفرهنگي رابراي جامعه ونسول جوان مفيد ومثمر دانست.

محترمه فوزيه جان اعتمادي هم دربارهً رشد وترقي ونگهداشت آثارتاريخي وهنر وتمدن امروزي بياناتي ارايًه نمود.

دراخير ميرمن گل مكئ جان يكي ازهنرمندان سابق صحنه هاي تياتر ودرامها وسفرشان بكابل وديدارشان ازاماكن تخريب شده تياتر وديد وبازديدشان باهنرمندان قديمي خاطرات غم انگيزشانرا بيان نمود.

ومجلس دريك فضايٌ همبستگي وصميميت پايان پذيرفت.

****

تجليل ازسال نو١٣٩٨ شمسي توسط مكتب افغان اكادمي درورجينيا 

تهيه كننده گذارش الحاج امان الملك جلاله

حمد وسپاس مرخداي راست كه آسمان باين فراخي را آفريدوبنور ستارگان مزين ومنور ، وبه پرتوآفتاب جهانتاب تابان ودرخشان گردانيد . وخالقي كه زمين راكرويُ آفريدتابارقصيدن بدورخويش شب وروز راعيار،وبادوره زدن مانند حلقهً آتن ملي ما افغانها بدورخورشيد،سال وماه وچارفصل زيبا وپرمنفعت،بهار تابستان،خزان زمستان رارقم بزند.كه هركدام اين مزايا وعنايات،تحولات وتبدلات ،پروردگارقابل پند وعبرت ولائق قدروستايش، براي ما إنسان ها ومخلوقات بشمارميآيد، تابااين امتحانات وآزمون برفع مشكل ومعضلات خودبپردازد وبسوي فلاح ورستگاري گام بپيش نهد وشكر خالق را بجاآورد.

 

ابروبادومهه وخورشيدوفلك دركارند

تا توناني بكف آري وبه غفلت نخوري

همه ازبهرتوسرگشته وفرمان بردار

شرط أنصاف نباشد كه توفرمان نبرئ 

 

باهمياري باهمين كاروان زمان وإمرار ايّام وچرخش ماه وسال إنسانها ي آگاه وخردمند هرلحظهً آنراغنيمت شمرده با سازگاري با فصول وطبيعت ،تقسيم أوقات زندگي خودراعيارساخته ،ازامكانات اين موهِبتهاي بيشماراالهي مراسم وپروگرامهاي لازم تهيه وتنظيم وبادرخواست ودعوت ازهمنوعان وهموطنان بااشتراك دسته جمعي درجشن وسرور وبرگذاري محافل خوشي وشادماني ،دوستي ومحبت ،همبستگي وموًدت،اشرافيت أنساني خودرابثبوت برسانند.وخاطره ها ويادگارهاي لذت بخش وفراموش ناشدني ،رسوم وعنعنات ملي خودهارابراي نسول آينده زنده وجاودان بارمغان بگذارند.

همانا مکتب افغان اكادمي پروگرام جشن وسرور وتجليل ازسال نو وبهارپراميدراروی دست گرفته كه دران دختران وپسران افغان شاگردان وفارغ التحصيلان مكتب افغان اكادمي و معلمين فاضل ونيكوكار آنها ومتعلقين گرامي شان كه حدوددوصد نَفَر ميشد، دررستورانت آريانا واقع در ديل سيتي ورجينيا ملكيت جناب حاجی عبدالله وخانم شان كه بااخلاص ومحبت ازمدعوييًن پذيرايي مينمودند برگذار گرديد.

اين محفل بساعت ٧ شام با تلاوت آيات چند ازكلام الله شريف بتوسط يكي ازشاگردان مكتب افغان اكادمي افتتاح وباسخنراني وخيرمقدم گفتن حاضرين  محترم ازجانب آقاي حسن شيردل رييًس افغان اكادمي آغاز شد ،كه بعدازان جناب محمد شفيق صديقي مدير مكتب اكادمي بمعرفي شاگردان وفارغ التحصيلان ومعلمين دانشمند و رضاكارپرداخت وبرای ستايش وتمجيدازتوجهات علمي ورهنماييً صادقانه استادان درپيشبرداهداف عالي مكتب كه درتنوير وتفهيم أطفال وجامعه رول ارزشمندي دارد جوايًز وتقديرنامه توسط رئیس افغان اکادمی برايشان توزيع گردید. 

مجلس باخواندن ترانه ها بزبانهاي دري وپشتو توسط گروه موسيقي هنرمند توانا سید منصور وهمكاران شان تنظيم واجراگرديد كه مورد تحسين ورضايت حاضرين قرارگرفت.

مجلس به انانسري پيغله جاهده ناصری يكي ازفارغ التحصيلان مكتب اكادمي ونمايش لباسها وسخنوري ها بزبان هاي دري،پشتو وانگليسي ادامه داشته و بساعت 11:30 بدعاي برقراري صلح وامنيت دركشور محبوب وتشكروقدرداني ازنسل جوان وفعال جامعهً افغاني ما بپايان رسيد.

****

womensday2.jpg
womensday1.jpg

تجلیل از هشتم مارچ روز همبستگی زنان

محفل با شکوه از جانب مسوولین افغان اکادمی به پاس و گرامی داشت ازهشتم مارچ روز همبستگی زنان سراسر دنیا  با سخنرانی ها و خوانش اشعار توسط تن چند از زنان افغان در دفتر افغان اکادمی بتاریخ دهم مارچ سال روان با اشتراک محترمه مدینه قاسمی مستشار وزیر مختار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان  مقیم در واشنگتن دی سی ، فوزیه حبیبی معین مالی و اداری اسبق در وزارت امور زنان،خانم های نخبه، فعالین مدنی و بانوان جوان افغان  از ساعت یازده قبل از ظهر در دفتر افغان اکادمی آغاز و ساعت دو بعد از ظهر در یک فضای دوستانه به پایان رسید.

محفل توسط صدف اسلام زاده معاون افغان اکادمی با سلام و خوش آمدید آغاز، و در رابطه به هشت مارچ و اینکه در این برنامه چه کار عملی جهت خدمات به زنان و راه حل برای بیرون رفت مشکلات آنان صورت گیرد، صحبت نمودند.

سخنران نخست خانم مدینه قاسمی مستشار وزیر مختار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان  مقیم در واشنگتن دی سی، به نمایندگی از مقام سفارت افغانستان در امریکا صحبت نموده هشت مارچ را برای زنان افغان در هر گوشه دنیا که هستند تبریک گفته از برگزار کنندگان محفل ابزار سپاس نمودند.

خانم قاسمی خاطر نشان نمودند که،پیام هشت مارچ پیام وحدت و همبستگی است، و این روز یک روز خوبی است که از این فرصت باید استفاده کرد.ایشان در رابطه به تاریخچه هشت مارچ نیز اشاره نموده، از دستاوردهای کنونی زنان افغان در عرصه های سیاسی، اجتماعی،کلتوری و فرهنگی یاد و قدر دانی نمودند.

محترمه سیما زاهد مسوول بخش علمی و کلتوری افغان اکادمی که در ترتیب برنامه نهایت زحمت کشیده بودند، ضمن پیام تبریکی شان بمناسبت هشتم مارچ از فدا کاری مادران و زنان فدا کار افغان چه در داخل کشور و یا بیرون از کشور  یاد وقدر دانی نموده، وعده تدویر همچو برنامه ها را که زنان را گرد هم بسیج نماید نمودند. خانم زاهد ازهمکاری و فعالیت زنان در افغان اکادمی هر یک محترمه صدف اسلام زاده معاون افغان اکادمی ، محترمه طاهره شیر زی، محترمه جمیله رهین اعضای بورد افغان اکادمی ، پروین رحمتی مسوول نشرات افغان اکادمی، انجنیر سهیلا شکیب، محترمه ریحانه شیردل، محترمه مدیحه عظیمی، محترمه مریم برکت  و سایر خانم های محترم که با ایشان همکار هستند نیز یادآوری نموده و قدر دانی کردند.

سپس محترمه فوزیه حبیبی معین اسبق وزارت زنان در افغانستان با فرستادن درود به روان پاک پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) که به ارزش های زن احترام گذاشتند سخنان خویشرا آغاز، هشتم مارچ را برای همه مادران و خواهران تبریک گفته، هشت مارچ را در حقیقت تجدید پیمان نامیده و آن هم روی دو دلیل، اول اینکه ارج گذاری به مقام والای زن که مادر است و خواهر است و دوم تجدید پیمان است که هنوز هم بی عدالتی و بی انصافی ادامه دارد. ایشان فرمودند روز هشت مارچ در سراسری دنیا به روز ها مختلف و عناوین مختلف تجلیل،و این صرف یک روز نیست. در ملل متحد از تاریخ یازده مارچ الی بیست و هشت مارچ تمام زنان و کسانیکه تصمیم گیرنده هستند و پالیسی میسازند اشتراک و وعده میدهند تا خدماتی برای زنان نمایند و وعده های شانرا بجا بیاورند.

خانم جبیبی از تدویر کنندگان برنامه ابراز امتنان نمودند.

خانم لیلی احسان ودوشیزه مرجان با دکلمه های زیبا اشعار در رونق محفل افزودند.

بخش دوم محفل صحبت های گروپی بود که هر یک در رابطه به رسیدگی مشکلات زنان در کشور ابراز نظر نمودند.

محفل با صرف خوراکه های لذیذ افغانی با دعای خیر و فلاح کشور به پایان رسید.

محترمه نذیره عظیم کریمی یک تن از ژورنالستان ورزیده وموفق افغان برای ما افتخار بخشیده و این محفل را تحت پوشش مطبوعاتی قرار دادند.  مسئولین افغان اکادمی قلبا‌ از ایشان سپاسگزار اند.

گذارشگر

پروین رحمتی

****

مسوولین و اعضای افغان اکادمی در امریکا، روز خجسته زن را برای همه زنان افغان از صمیم قلب 
تبریک و تهنیت عرض میدارد!
به امید فردای روشنتر برای همه زنان جهان

womenDay2.jpg
womenDay2.jpg
DRFAYEZ.jpg

یاد بود از روانشاد داکتر شریف فایض

گزارشگر

پروین رحمتی

داکتر شریف فایض، وزیر پیشین تحصیلات عالی و بنیان‌گذار دانشگاه امریکایی افغانستان روز جمعه ۱۸ دلو به عمر هفتادوسه ساله‌گی درگذشت. 

داکتر شریف فایض یک شخصیت علمی و دانشمند فرهیخته کشور شناخته می‌شد که معتبرترین نهاد تحصیلات عالی یعنی دانشگاه امریکایی افغانستان را در کشور بنیانگذاری کرد و تلاش کرد تا جوانان در کشور خودشان، دانش عصری  را فرا گیرند. او از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۷ وزیر تحصیلات عالی افغانستان بود. داکتر‌فایض دانشگاه امریکایی افغانستان را در سال ۲۰۰۶ میلادی در کابل  تأسیس کرد. شهروندان کشور ازجمله نویسنده‌گان درگذشت داکتر‌ شریف فایض را ضایعه بزرگ علمی به کشور می‌گویند.

به پاس خدمات از کار کردهای  شخصیت علمی کشورمرحوم داکتر شریف فایض وزیرپیشین تحصیلات عالی و بنیانگذار پوهنتون امریکایی در کابل، محفلی از جانب موسسه افغان اکادمی و فامیل مرحومی با اشتراک مهمانان داخلی و خارجی در دفتر افغان اکادمی تدویر گردید.

محفل با تلاوت آیات چند از کلام روان بخش الهی توسط قاری ورزیده کشور و معاون افغان اکادمی محترم صفی اله شیرزادی آغاز شد.

متعقاباً محترم حسن شیر دل رئیس افغان اکادمی تشریف آوری مهمانان را خیر مقدم گفته از کار کرد های داکتر فایض و همکاری همه جانبه شان در سابق با نهاد افغان اکادمی قدر دانی  و یاد نمودند.

آقای مجید قرارمسوول بخش کلتوری وفرهنگی سفارت افغانستان در امریکا، در رابطه به بذل توجه استاد فایض و رسیدگی به حل مشکلات دانش آموزان مهاجر افغان از کشوری های ایران و پاکستان صحبت نموده و ایشان را مانندی پل ارتباطی در راستای علم و دانش بین مردم و دولت افغانستان خواندند.

خانم سیما زاهد رئیس کمیته علمی و فرهنگی افغان اکادمی مختصری از زندگی نامه داکتر فایض را به خوانش گرفتند.

جناب محترم راشد سلجوقی یک تن از شخصیت های علمی و نویسنده توانای کشور که از جمله دوستان نزدیک متوفی هستند خاطراتی ازایشان را بیان و مرگ او را یک ضایعۀ بزرگ علمی خواندند.

محترم اقبال حسینی رئیس مسجد مبارک مصطفی نیز از خدمات علمی داکتر فایض یاد و ایشان را مشعل دار علم و معرفت کشور خوانده و با دعا خیر و فلاح کشور به صحبت های خویش خاتمه دادند.

داکتر ریحانه شیر دل یک تن از جوانان فعال دراجتماع افغانها از تاسیس پوهنتون امریکایی در کابل و عصری ساختن علم نوین برای جوانان افغان در داخل کشوراز مرحوم داکتر فایض قدر دانی  و با داشتن همچو دانشمندان با احساس اظهار خرسندی و مرگ ایشان را ضایع بسیار بزرگ برای افغانستان خواندند.

آقای هاشم رایق عضو بورد افغان اکادمی از اینکه از سالیان سال با داکتر فایض معرفت و آشنایی داشتند، از خدمات شان با انجمن شام عرفان و افغان اکادمی به نیکی یاد و خاطر نشان نمودند که مرحومی با وجود داشتن دانش بلند با آن هم در اکثریت موضوعات از دوستان خویش طالب مشورت میشدند.

داکتر صاحب پوهاند لطفی در رابطه به منسجم ساختن افغانها وتاسیس نهاد صلح و دموکراسی توسط داکتر فایض جهت خدمتگذاری به مردم یاد و با خوانش چند مصره زیبای از اشعار سخنان خود را خاتمه بخشیدند.

سه تن از اتباع امریکایی هریک
داکتر کنیت هالند رییس فاکولته امریکا در افغانستان و جانشین داکتر شریف فایض،  

داوود سدنی رییس بورد نمایندگان فاکولته امریکایی در افغانستان و 

ایرک جنسن پروفیسر  فاکولته ستنفورد  مکتب قانون و پارتنر علمی تدریس قانون در فاکولته امریکایی در افغانستان،

 از فهم و دانش بلند داکتر فایض یاد و گفتند به یقین کامل دانش آموزان پوهنتون امریکایی در افغانستان بهترین دانشمندان و آینده سازان خواهند بود و میتوان گفت نهال هائی را داکتر فایض غرس نموده نتیجه آنرا مردم افغانستان خواهند گرفت.

محترم بشیر حقیارعضو کمیتۀ نشرات افغان اکادمی خاطره خویشرا از داکتر فایض که در سال 2004 بعد ازسپری نمودن امتحان کانکوربه ولایت هرات تشریف برده بودند،و بتعداد 150 تن از محصلین که در پوهنځی حقوق کامیاب و رفتن شان به کابل مشکل بود، گرد هم جمع و از استاد فایض جهت تاسیس پوهنځی حقوق خواهان کمک و همکاری شدند،مرحوم فایض به ایشان وعده سپردند تا پوهنځی حقوق را تاسیس ننمایم از هرات نخواهم رفت، بعد از به تفاهم رسیدن با دولت مرکزی بودیجه اختصاص داده شد و 150 دانش آموز رشته حقوق در دو صنف تدریسی تنظیم و از آن زمان تا کنون خوشبختانه 1375 محصل در رشته حقوق فارغ و به جامعه تقدیم گردید.

همه مردم افغانستان داکتر فایض را از پیشگامان عرصۀ علم و دانش دانسته و نقش اورا در روشنگری جامعه با ارزش خوانده اند.

روان شاد داکتر فایض به حیث وزیر تحصیلات عالی، رییس پوهنتون امریکایی افغانستان و استاد فرهیخته، در روشنگری جامعه و آراسته ساختن نسل جوان به زیور علم و دانش، نقش بسزایی را ایفا کرد. خدمات او قابل قدر بوده و مرگ او ضایعۀ بزرگ برای جامعۀ علمی کشور است.

روح شان شاد باد

****

USTAD KOHZAD.jpg

استاد محمد یوسف کهزاد

پیام تسلیت و همدردی نهاد افغان اكادمي

انالله وانا الیه راجعون

با تأسف و تأثر فراوان اطلاع حاصل کردیم که استاد محمد یوسف کهزاد، نقاش، درامه نویس وهنرپیشۀ معروف تیاتردر اثر مریضی ایکه عاید حالشان شده بود، درعالم مهاجرت داعی اجل را لبیک گفته اند.

شادروان کهزاد به حیث شاعر، نویسنده، نقاش و هنرمند تیاتر در رشد هنر و فرهنگ کشور نقش به سزایی داشت و به حیث رئيس هنرستان ملی، استاد فاکولتۀ هنرهای زیبا و رئیس اداره فرهنگ وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان، خدمات قابل قدری انجام داده است. مرگ این شخصیت بزرگوار یک ضایعه بزرگ به جامعۀ افغانی ماست.

همه کارکنان افغان اکادمی مراتب تسلیت و همدردی شان را به خانواده، دوستان، جامعه فرهنگی و هنری کشور و مردم شریف افغانستان تقدیم نموده و از بارگاه ایزد متعال برای مرحومی بهشت برین و برای بازمانده گان شان اجرعظیم و صبر جميل مسئلت داریم.

**** 

unnamed (2).jpg

جريان گزارش برنامه شام عرفان

ولى پوپل

شب عرفان شب معنيست و معناست 

چراغ   شامك    آدينهء ماست 

در اين  آدينه   شب  مهمان  ما باش 

كه   اين پيوندگاه بزم دلهاست 

شام جمعهء ٢٦ اكتوبر سال روان بزم معنوى شام عرفان برگزار گرديد.

تصوف ، عرفان ، شعر ، ادب و موضوعات اجتماعى از مطالب جالب اين همايش صميمانه مؤدت بود. 

هنگفت جمعيتى از محبان اين بزم در زير سقف مهرآگين اين بزمگاه اخلاص راستين مجموع گرديده بودند  تا گيسوى اندوهبار پريشان روزگار را شانهء شادمانه بزنند و از فيوضات اين آبشار مهرين جرعهء فيض بردارند.

ولى پوپل حضور محبان را خيرمقدم و جناب حاجى اقبال حسينى محفل را با آيه هاى چند از كتاب هدايت عالميان در كسوهء زرافشان تقدس پيچيد.

متعاقباً ميزبان قواعد اشتراك مجلس را برشمرد و از شاعر و نويسنده معزز جناب وكيل ايثار استدعا كرد تا گويندهء نخست اين محفل باشند.  

سپس ولى پوپل ، بانو پروين رحمتى ژورناليست مستعد و فعال ، جميله رهين  بانوى معزز شام عرفان ، جناب جاويد كوتوال ژورناليست ، شاعر و نمايندهء بى بى سى در واشنگتن ، شاعر فرهيخته استاد يوسف صفا ، بانوى فرهيخته ، معزز و مهربان طاهره شيرزى و جناب قرار اتشهء فرهنگى سفارت افغانستان  در واشنگتن مطالب شانرا تحويل حضار دادند.

 

و در اخير جناب عبدالقدير فطرت سابق رييس بانك مركزى افغانستان معضلهء مجمل كابل بانك را با سخنرانى فشرده ، عالمانه به تفصيل و تشريح پرداختند كه دردآگين  بود و اما جالب و شنيدنى ؛ و كتابى كه در همين راستا نگاشته اند را بدسترس علاقمندان گذاشتند.

و اما در بخش موسيقى برادران نواز هنرمندان برازند و ممتاز جامعهء ما جنابان فردين ، قيس و ادريس آواى خوش شانرا در نوا بردند و اسباب حلوات هرچه بيشتر اين بزم را فراهم چيدند ، آهنگ ها و ترانهاى خوش و نغز و نابى را اجراء  كردند و مراتب احسن و تحسين حاضرين را بر انگيختند.

IMG_4123.JPG

محفل در نيمه هاى شب پايان و رخسار انجام بوسيد.

فراوان سپاس از پاكيزه بانوى رحمتى كه عكسبردار و ستار امين عزيز كه تصدى سوند را بدوش داشتند.

 

شاعر ولي پوپل

دل بيمار 

دل اى دارم كه بيمار است و او رنج   شكر دارد 

وزين رنج شكر   بر سر فراوان    درد  سر دارد

گهى  نالد  ز درد پا ، گهى  نالان  ز سر  باشد 

گهى او از  گداز جان ، هزاران  چشم تر  دارد 

ببارد  از سر مژگان ، چو باران اشك بر دامان 

گهى لؤلؤ ، گهى مرجان ، گهى لعل و گهر دارد 

بشب گفتم كه حال زار ،سحرگويم به  آن دلدار 

بگفتا  كين شب بيمار ، كجا صبح و سحر دارد 

كه داند حال بيماران كه باشد جان جدااز جان

كسى داند زمن ياران  كه او چون من شكر دارد

ولى رخت صبورى پوش به شادى كوش و ميمينوش

كه اين زربفت درمانزا شفاى جان ببر دارد 

٢٠ آكتوبر ٢٠١٨ 

ورجنيا 

 

غزل فوق ملهم است از اين ابيات زير :

مسلمانان  سراى  عمر  در  گيتى  دو  در  دارد 

كه خاص و عام و نيك و بد بدين هردو گذر دارد  

سنايى 

----

فرو رفتم به دريايى كه نه پاى و نه سر دارد 

ولى  هر قطرهء  وى به  صد  دريا  اثر دارد 

عطار 

----

دلا نزد كسى بنشين كه او از دل خبر دارد 

به زير آن درختى رو كه  او گلهاى تر دارد 

مولوى 

----

چو نور ديده چشم من خيالش در نظر دارد 

چنين مهرو كه من دارم كه در دور قمر دارد 

شاه نعمت الله ولى 

----

مرا شوخيست شيرين لب كه رنگ نيشكر دارد 

جمال  مهر  وحس  حور  و  خوبى   قمر دارد 

قاآنى 

----

به زير لب حديث  تلخ، كان  بيدادگر دارد 

بود زهرى كه بهر كشتن ما در شكر دارد 

وحشى واقفى 

----

كسى كز دل سخن گويد دمش چون جان اثر دارد 

بپرس  كه صاحب دل از  علم جان  خبر دارد 

سيف فرغانى 

----

نحو آسايش از دل تا مرادى در نظر دارد 

كه نخل ايم  نباشد  از تزلزل تا  تمر دارد 

صايب تبريزى 

----

دماغ  بلبل  ما  كى  هواى  بال  و پردارد 

ز اوراق كتاب رنگ گل جزوى به سر دارد 

نواى قمرى و بلبل مكرر شد در اين گلشن

تو اكنون ناله كن بيدل كه آهنگت اثر دارد 

 

بيدل 

**** 

IMG_4142.JPG

خبریال

پروین رحمتی

 

په افغانستان سفارت کې د افغان روباټیک ټیم ستاینغونډه جوړه شوه:

دغه ستاینغونډه د افغانستان روباټیک ټیم نجونو د بریا په ویاړ چې څو ورځي مخکې یې په نیویارک ښار کې د"2018 Asia Society  Game Changer Awards "ستره جایزه ترلاسه کړه، د افغانستان په سفارت کې جوړه شوه. 

 

 پدې غونډه کې د افغانستان سفارت ډيپلوماتانو برسیره، بهرنیو چارواکو، علمي او فرهنګي شخصیتونو او په امریکا کې میشتو افغانانو ګډون کړی و. غونډه کې په واشنګټن ډي سي کې د افغانستان سفارت مستشارې وزیر مختارې او سرپرستې مېرمن مدینې قاسمي، افغان روباټیک ټیم نجونو ته ددې سترې جایزې د ګټلو له امله مبارکي ورکړه او ددې جایزې ګټل نه یوازې دوی ته، بلکې ټولو هېوادوالو ته یو ستر ویاړ وباله. 

 

د افغانستان سفارت سرپرستې د روباټیک ټیم پرله پسې بریاوو ته په کتو سره وویل:" ځوان نسل په غوره نوښتونو او لاسته راوړنو سره په افغانستان کې د ځلانده راتلونکې پیلامه ده. موږ ددوی په توان او ځيرکتیا  ډاډمن یوو. ددې خبرې ښه بیلګه د افغانستان روباټیک ټیم دی.  همدا شان د نن ورځي افغانستان له ۱۷ کاله وړاندې سره بشپړ توپیر لري.  موږ په راز راز برخو کې  د سترو لاسته راوړنو شاهدان یوو، چیرې چې ځوان نسل ددې موخو په عملي کولو کې رغنده ونډه لري."

 

مېرمن قاسمي د افغانستان روباټیک ټیم ته د زیاتو بریاو د غوښتلو ترڅنګ د افغانستان سفارت په استازیتوب هغوی ته یې د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ.

 

په مراسمو د روباټیک ټیم کپټان آغلې فاطمه قادریان ددې سترې جایزې ترلاسه کول یې نه یوازې افغانستان ته ، بلکې ټولې آسیا ته یو لوی ویاړوباله. نوموړې زیاته کړه:" که چېرې ځوان نسل ته فرصت ورکړای شي، هغوی ستر کارونه ترسره کولی شي.  نن ورځ زه او د روباټیک ټیم  نور غړي هغه کسان یوو چې په هېواد کې مو د ټکنالوژۍ بنسټ کیښود او تر یو نیم کاله وروسته مو د هغه پایله ترلاسه کړه."

 

یاد مراسم د هېواد روباټیک ټیم نجونو ته د افغانستان سفارت د مشرتابه پلاوي له خوا د ډالیو په ورکړې سره پای ته ورسید.

**** 

IMG_8866.JPG


په واشنګټن ډي سي کې د افغانستان سفیر د مخه ښې مراسم ترسره شول
 

د امریکا په متحدو ایالتونو کې د افغان سفیر ښاغلي ډاکټر حمدالله محب د مخه ښې مراسم د سفارت په انګړ کې پداسی حال کې ترسره شول چې دې مراسمو کې جګپوړو امریکایی چارواکو، د دوستو هېوادونو سفیرانو، ډيپلوماټانو، علمي او فرهنګي شخصیتونو او امریکا میشتو ګڼ شمېر افغانانو حضور درلود.

د افغانستان سفارت مستشارې مختارې وزیرې او شارژدافېرې مېرمن مدینې قاسمي په خپله پرانستونکې وینا کې د امریکا د متحدو ایالتونو او افغانستان تر منځ د هراړخیزو اړیکو د پراختیا په برخه کې د ښاغلي محب د رول په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې. نوموړي وویل:"ښاغلي محب دلته په واشنګټن ډي سي کې له ځانه بریالۍ ډيپلوماسي او د افغانستان لپاره د نویو دوستانو یوه پراخه کړۍ رامنځته کړیده. د ښاغلي محب یو له مهم لاسته راوړنو څخه په ۲۰۱۷ م کال کې د امریکا او افغانستان تر منځ د سټراټیژیکو اړیکو لا پیاوړتیا وه." مېرمن قاسمي په خپله وینا کې ښاغلي محب یو کارپوه، مدبر، په هېواد مېن او زړه سوانده سفیر وباله.

وروسته د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ او سهیلي آسیا د چارو مسؤلې مېرمن لیزا کورتس وینا وکړه. هغې د ښاغلي محب د خدمتونو څخه د خوښي په څرګندولو سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ټرامپ پر سټراټیژي رڼا واچوله. مېرمن کورتس یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات او همدارنګه د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو څخه د امریکا د متحدو ایالتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. همداراز نوموړې ښاغلي محب ته په نوې دنده کې د برياليتوب هيله وکړه.

دې مراسمو کې د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز هم وینا کړه. نوموړې ښاغلی محب يو تکړه ډيپلوماټ اود خپل هېواد ملي ګټو ته ژمن شخصیت وباله او زیاته یې کړه چې نوموړی د افغانستان او امریکا متحدو ایالتونو څخه بشپړ پیژندګلوی لري. مېرمن ویلز تېر کال د افغان نجونو د روباټیک ټیم د سفر په اړه په اشارې سره د ښځو د ملاتړ په برخه کې د ښاغلي محب د هڅو څخه یادونه وکړه او نوموړې یې د ښځو د حقونو یو رښتونې ملاتړی وباله.

همداراز په دې مراسمو کې د افغان اکاډمۍ رئیس ښاغلي حسن شیردل او په امریکا کې د میشتو افغانانو په استازیتوب آغلې نازیلا جمشیدي د خپلو ویناوو په ترڅ کې د افغانستان د پخواني سفیر د مسلکي چال چلند او خدمتونو ستاینه وکړه.

په مراسمو کې ښاغلي محب له ټولو بهرنیو او کورنیو میلمنو له ګډون څخه په مننې سره په واشنګټن ډي سي کې د افغانستان سفیر په توګه د خپل درې کلن ماموريت او لاسته راوړنو په اړه وینا وکړه. هغه وویل:" دا ماموریت ما ته د افغانستان او امریکا د اړیکو د لا پراختیا او ټېنګښت په برخه کې یوه ډېره مهمه تجربه وه. ځای لري چې په ګران هېواد افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په موخه د امریکا د متحدو ایالتونو له دوامداره همکاریو او ددې هېواد د پوځيانو له قربانیو مننه وکړم." د افغانستان پخواني سفیر په واشنګټن ډي سي کې د افغانستان سفارت له کارکوونکو هم مننه وکړه چې د ده سر یې د چارو پرمخ وړولو کې رښتونې همکاري کړې وه.

مراسم د افغانستان پخواني سفیر ته د هغه د ښه خدمتونو له امله د افغانستان سفارت کارکوونکو، افغان اکاډمۍ د مشرتابه له خوا، د تولو موسسساتو په نماینگی د ډالیو په ورکولو سره پای ته ورسیدل.

د یادولو وړ ده چې په امریکا متحدو ایالتونو کې د ښاغلي محب د درې کلن ماموریت په پای ته رسیدو سره هغه اوسمهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دنده په غاړه لري. 
موسسساتو په نماینگی د ډالیو په ورکولو سره پای ته ورسیدل.
 

**** 

مراسم تودیع سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی
 

مراسم تودیع محترم دوکتور حمدالله محب سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایالات متحده امریکا شام جمعه با حضور مقام های بلند رتبه امریکایی، سفیران کشور های دوست مقیم واشنگتن، دیپلوماتان، شخصیت های علمی و فرهنگی و جمع کثیری از افغانهای مقیم ایالات متحده در مقر این سفارت برگزار گردید.

محترمه مدینه قاسمی مستشار وزیر مختار و شارژدافیر سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در واشنگتن دی سی ضمن ایراد بیانیه افتتاحیه در مورد نقش دوکتور محب در قسمت گسترش روابط دو جانبه میان أفغانستان و ایالات متحده امریکا به تفصیل صحب نموده گفت: "آقای محب یک دیپلماسی موفق و یک شبکه گسترده از دوستان جدید را برای افغانستان از خود به جا گذاشته است. یکی از دستآورد های مهم دوکتور مهم تقویت روابط استراتیژیک میان ایالات متحده امریکا و افغانستان در سال ۲۰۱۷ است." شارژدافیر سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان از دوکتور محب به عنوان یک سفیر مدبر، وطن دوست و دلسوز به مردم نامبرد.

متعاقباً خانم لیزا کورتس رئيس شورای امنیت ملی امریکا در امور آسیای‌ مرکزی و‌ جنوبی صحبت نمود. او ضمن یادآوری از خدمات آقای محب به استراتژی امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا اشاره نمود و از حمایت همه جانبه ایالات متحده امریکا برای تامین صلح و ثبات افغانستان و همچنان از پروسه صلح به رهبری افغانها اطمینان داد.

خانم الیس ویلز معاون وزارت خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در مراسم سخنرانی نمود. وی آقای محب را یک دیپلومات ورزیده و متعهد به منافع علیای کشور خوانده گفت که نامبرده درک بهتر از افغانستان و ایالات متحده دارد. خانم ویلز با اشاره به سفر دختران تیم روباتیک به ایالات متحده در سال گذشته، از خدمات سفیر افغانستان در راستای خدمتگذاری به زنان افغان نیز یاد آور شد و آقای محب را یک مدافع واقعی حقوق زن دانست.

همچنان در این مراسم محترم حسن شیردل رئیس افغان اکادمی و بانو نازیلا جمشیدی به نمایندگی از افغانهای مقیم ایالات متحده صحبت نمود. ایشان ضمن صحبت های شان از خدمات و تلاش های سفیر پیشین افغانستان در امریکا قدردانی بعمل آوردند.

در ادامه این مراسم محترم دوکتور حمدالله محب سفیر پيشین افغانستان ضمن تشکری از حضور تمام مهمانان داخلی و خارجی، با اشاره به دوره ماموریت خود در ایالات متحده امریکا اظهار داشت:" این ماموریت تجربه بسیار مهمی برای من در راستای تحکیم و توسعه بیشتر روابط بین افغانستان و ایالات متحده امریکا بود. جا دارد در اینجا از همکاری های همیشگی ایالات متحده امریکا، ایثار و فداکاری های سربازان این کشور برای تامین صلح و ثبات در افغانستان ابراز امتنان نمایم." آقای محب همچنان از کارمندان سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر همکاری های صادقانه شان در جریان ماموریت اش سپاسگزاری نمود.

مراسم به اهدای هدایا توسط کارمندان سفارت، و لوح تقدیر از جانب رئیس افغان اکادمی به  نمایندگی از انجمن های منطقه جهت امتنان از کارکرد های دوکتور محب  به پایان رسید.

قابل یادآوری است که با ختم ماموریت سه ساله آقای محب بحیث سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی، وی اکنون سمت مشاور امنیت ملی افغانستان را بعهده دارد.

******

IMG_3820.JPG

دعوت ازپوهاند عبدالستارسيرت درافغان اكادمي:

گزارشگر: امان الملک جلاله

عصر روز سه شنبه هژده سپتمبر سال 2018 از جانب رياست اجراييه و هيات مديره افغان اكادمي در دفتر افغان اكادمي در ورجينيا (امريكا) از شخصيت علمي افغانستان جناب عبدالستار سيرت دعوت به عمل آورده شد.

محفل رسماً با تلاوت آيات چند از كلام الهي مجيد توسط جناب قاري صفي اله معاون افغان اكادمي و امام مسجد مبارک مصطفی آغاز گرديد. 

نخست جناب حسن شيردل رئيس افغان اكادمي تشريف آوري آقاي سيرت و ساير معزيزين را به كانون علمي و فرهنگي افغان اكادمي خوش آمديد و خير مقدم عرض نموده، در رابطه به شخصيت علمي جناب سيرت نكات چند بيان كردند. 

جناب عبدالقدير فطرت رئيس هيات مديره افغان اكادمي بيوگرافي مختصر پوهاند سيرت را بيان نمودند. 

متعاقباً استاد سيرت درباره تعليم وتربيه جوانان وراهنمايي آنها در راه تامين صلح وهمزيستي مسالمت آميز آنها با ديگران وراجع به شخصيت والاي پيغمبروفضيلت أمي بودن شان كه يك معجزه بود تشريحات عالمانه ارايه داشتند كه توجه حاضرين را بخود جلب نمودند. 

منبعد پوهاند پنجشيري بيانيه ارزشمندي ايراد كردند. 

 قاري صفي الله عضو بورد و معاون افغان اكادمي درباره فضيلت درس وتعليم تشريحاتي مفيد دادند. 

 جناب نثارضيا عضو بوردو مسوُول كميته علمي و فرهنگي افغان اكادمي از شخصيت  عاليمقام استاد سيرت كه در پوهنتون استادشان بودخاطرات خوشي رابيان داشتند. 

 محترمه سلطانه ثنا معلمهً مكتب افغان اكادمي درباره فضايًل دين اسلام وتوضيح ساده وآسان آن براي نسل جوان، تا باشد توجه وعلاقه شان به آموزش وپابندي دين اسلام اضافه گردد ازاستادسيرت طالب رهنمايي شدند.

پوهاند لطيفي عضو بورد افغان اكادمي درباره تاًليفات استاد سيرت كه راهنمايي جوانان وعلاقمندي شان بدين ومذهب تاًثير والأبي داشته و از اهميت كتاب وكتابخانه كه درتنوير اذهان رول ارزندهً دارد توضيحاتي اراًيه نمودند

آقاي اقبال حسيني رئيس مسجد مبارك مصطفي و عضو بورد افغان اكادمي تشريف آوري استادسيرت راخيرمقدم گفتند. 

سخنران بعدي محترم استاد راشد سلجوقي بنيانگذار و يك تن از شخصيت هاي علمي افغان در امريكا بودند كه در رابطه به فضيلت علم صحبت هاي عالمانه نمودند. 

جناب اسمٰعيل حسيني عضو هيات مديره افغان اكادمي و هيات مديره شام عرفان ازحضورداشت استاد سيرت إظهار امتنان، و از ايشان خواهش نمودند كه دريكي ازپروگرامهاي شام عرفان حضوربهم رسانيده ومشتاقان شنيدن سخنان ارزشمندشانرا مسرور ومشكور گردانند. 

منبعد خانم طاهره شيرزوي عضو بورد و مسوُول كميته خدمت به سالمندان افغان اكادمي درضمن خوش آمديدگويي جناب سيرت به دفتر افغان اكادمي، درباره اهميت كتاب وكتابخانه سخناني بيان داشتند وازسعي وتلاش اش با اعمار يك كتابخانه در مقر پارلمان دركابل تشريحات داده و از  وضع رقتبارزنان درافغانستان واحكام اسلامي وشرعي درباره حقوق زنان خواستارتوضيحات شدند. 

پيرامون آن محترمه پروين رحمتي مطبوعاتي مقيم در امريكا و مسؤول كميته نشرات افغان اكادمي درباره تعليم وتربيهً اولادها ورهنمايي دوستانه وتشويق أطفال براي آموزش ديني واسلامي توضيحاتي ارايه و ضمناً خواستار پيوند  دين مقدس اسلام وسياست ازاستاد، جوياي وضاحت شدند. 

سپس جناب ولي شيرزي عضو كميته علمي و فرهنگي افغان اكادمي معلوماتي درباره سايًنس وترقي وتمدن امروزي كه ازمعجزات قرآن وعلم ودانش سرچشمه گرفته توضيحاتي ارايًه نمودند. 

به تعقيب آن جناب عبدالغفار عثمان نظريات خويش رادرباره تاثيردين وعلم ودانش درترقي وتمدن امروزي بيان داشتند. 

بعداً جناب أفضل ناصري عضو بورد افغان اكادمي نيز درباره همبستگي دين ودولت خواستار معلومات شدند. 

امان الملك جلاله منشئ ، عضو هيت مديره و عضو فعال كميته نشرات  افغان اكادمي بزبان شيواي پشتو ازتشريف آوري جناب استادسيرت (هركله راشئ ومننه) نمودند. 

مجلس دريك فضايٌ صميمانه ومخلصانه با ارايه پرسش هاي  ديني، سياسي وعلمي توسط استاد سيرت که پاسخهاي عالمانه از وراي  آيات متبركه قرآني واحاديث نبوي ابراز فرمودند،به پايان رسيد، كه باعث قناعت وتسلي حاضرين گرديد.

bottom of page